Skip to main content

Dexion je pri svojem poslovanju v popolnosti predan minimalnemu vplivu na okolje.

Laubach Factory Outside

S sprejemanjem trajnostnih praks in težnjo po stalnem izboljšanju učinka, ki ga imamo na okolje, so bili naši napori nagrajeni s certifikatom standarda ISO 14001. Verjamemo, da ima trajnostni pristop pozitiven vpliv na naše poslovanje in da izboljšuje našo dobičkonosnost na način, da zmanjšuje stroške, izboljšuje odnos z lastniki, rezultat pa so tudi boljše inovacije.

Skrbimo za to, da se naši zaposleni zavedajo vpliva svojih aktivnosti na okolje ter zahtevamo, da vsak zaposleni deluje na ekološko sprejemljiv način. Prav tako svoje zaposlene prosimo, da prispevajo k trajnosti podjetja z učinkovitim in optimalnim koriščenjem virov (energijo, vodo in surovine).

Laubach Factory Inside

Naša odločitev, da pridobimo mednarodni certifikat ISO14001 izraža našo predanost zmanjšanju emisij ogljikovega dioksida. Ta certifikat daje jasen in učinkovit okvir za upravljanje in utrjevanje skladnosti ter za možnosti izboljšanja v prihodnosti.

Naši glavni izdelki so v večini izdelani iz jekla oziroma iz ene od največkrat recikliranih svetovnih surovin, vendar pa se med proizvodnim procesom vseeno pojavi nekaj odpadnega materiala. Tako kot smo zagotovili, da se odpadni material vrača v ponovno predelavo, tako smo tudi zagotovili, da se vsi izdelki, če je to mogoče, reciklirajo.

Dexion nenehno razvija politiko varstva okolja in išče nove in inovativne načine, da delamo čim bolj učinkovito in v sožitju z okoljem.