Skip to main content

Dexion zelo resno upošteva zdravje in varnost.

Health & Safety

Zdravje in varnost predstavljata osnovo Dexiona, zato sta sestavna dela naših storitev, preko katerih lahko Dexion pomaga vam in vašemu podjetju glede vprašanj vezanih na zdravje, varnost in ekologijo. Lahko vam:

  • zagotovimo tečaje o varnosti v skladiščih za končne uporabnike naših izdelkov,
  • izvedemo popolni in podrobni vpogled v skladiščno opremo, v skladu z lokalnimi predpisi,
  • pomagamo oceniti in zabeležiti vse dejavnike tveganja,
  • zagotovimo celotne strukturne izračune in dokumentacijo,
  • posredujemo usmeritve o lokalni zdravstveni in varnostni zakonodaji glede naših izdelkov.

Naša predanost varnosti gre še dlje, vse s ciljem pomagati našim strankam na področju varnega dela in vzdrževanja naših izdelkov. To lahko pomeni organizacijo lokalnih tečajev o varnosti za naše stranke in njihovo osebje, izvajanje rednih pregledov naših izdelkov na njihovih lokacijah s ciljem izpolnjevanja zakonskih pogojev oziroma zagotavljanja, da bo vsaka montaža skladiščne opreme varna celotno obdobje uporabe.

Vsi izdelki organizacije skupine Constructor Group imajo certifikat ISO 9001 ter spoštujejo politike glede kvalitete, zdravja, varnosti in ekologije, ki so na zahtevo dostopne vsem našim strankam.